BIBLIOGRAFÍA

marzo 18, 2010

Bibliografía Arnau Mir de Tost:

 SANAHUJA, PERE; “Arnau Mir de Tost”. Revista de Catalunya (1929), núm. 54, p. 171-189.

 LLADONOSA, JOSEP; Arnau Mir de Tost. [Barcelona]: Ed. Rafael Dalmau, 1974.

  

Bibliografía siglo XI:

 VALDEAVELLANO, LUIS G. DE; El feudalismo hispánico. [Barcelona]: Ed. Ariel, 1981.

 SOBREQUÉS, SANTIAGO; Els grans comtes de Barcelona. [Barcelona]: Ed. Vicens-Vives, 1961.

 SOBREQUÉS, SANTIAGO; Els barons de Catalunya. [Barcelona]: Ed. Vicens-Vives, 1957.

 ALBERT I CORP, ESTEVE; La Seu d’Urgell, portaveu, reducte i bressol d’una Gòtia frustrada. [Barcelona]: Ed. Rafael Dalmau, 1967.

 ALBERT I CORP, ESTEVE; L’obra social i política de l’abat-bisbe Oliba. [Barcelona]: Ed. Rafael Dalmau, 1966.

 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL; La formación medieval de España. Territorios. Regiones. Reinos.  [Madrid]: Ed. Alianza, 2004.

 VARELA, ANDREU; ALBALADEJO, GINE; BONS, ANTONI; POUDEVIDA, LLUÍS; VARELA, JOAN RAMON; Història de Catalunya. [Barcelona]: Columna Edicions, 1989.

 UBIETO ARTETA, ANTONIO; Historia de Aragón. La formación territorial. [Zaragoza]: Anubar Ediciones, 1981.

 BELLMUNT I FIGUERAS, JOAN; Fets, costums i llegendes. Pallars Jussà, vols. 31, 32, 33, 34. [Lleida]: Pagès editors, 1998.

 COLL, JAVIER; Historia negra del Papado. [Barcelona]: Ed. La tempestad, 2005.

  

Documentación:

 UNIVERSITAT AUTÒNOMA BARCELONA. Ermesèn, vida y obra de la condesa [En línia].

<http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1124104-170009//fjgr1de2.df> [Consulta: octubre 2005]

 SANAHUJA, PERE; Història de la villa d’Àger: Ed. Seràfica, 1961.

 CORREDERA GUTIÉRREZ, EDUARDO; Santa Maria de Mur. Cronología. [Tremp]: Garsineu Edicions, 2003.

 JUNYENT, EDUARD; La pau i treva. [Barcelona]: Ed. Rafael Dalmau, 1975.